Bestyrelsesmøde 11/1 2018

Bestyrelsen afholdt et kort møde den 11/1 2018.

Der var ikke nogen formel dagsorden, da det udelukkende handlede om opfølgning på følgende ting for at sikre der var hånd i hanke med opgavefordelingen:

  1. Ferie for alle 2018.
  2. Øvrige messer
  3. Generalforsamling
  4. Evt.

Ad 1: Der er nu lavet tilmelding til Ferie for Alle 2018. Bemærk den korte tilmeldingsfrist, som er allerede den 25. januar. Der er lavet opslag på hjemmesiden, Facebook og udsendt til alle medlemmer der har en opdateret e-mail. Vi mangler stadig nole der har lyst til at hjælpe med at stå på vores stand nogle timer en af dagene.

Ad 2: Der har været spørgsmål fra nogle medlemmer omkring messerne i Bella og i Odense. Bestyrelsen vedtog for længe siden, at vi ikke ville stille op i Odense, da vi skulle betale for at være der. Hvad angår Bella har vi ikke vurderet at vi havde overskud til at skulle stille op der, da vi ikke har for mange medlemmer at trække på. Vil hellere satse på åbent hus ved forhandlerne da vi tror på det giver bedre udbytte og kræver færre timer. Aalborg har vi aldrig prøvet, men måske en mulighed fremover da det kun er hvert andet år?

Ad 3: Kassereren har en aftale med nogle madleverandører, der kan levere til vores generalforsamling. Der bliver mulighed for at bestille en forret og en hovedret – desserten står vi selv for. Mere nyt om dette når i modtager indkaldelsen i jeres mail.

Ad 4: Vores næstformand ønsker af personlige årsager at udtræde af bestyrelsen og melder sig ved samme lejlighed ud af klubben. En beslutning vi er kede af, men naturligvis har respekt for.

Referent Jan Bruun Pedersen, webmaster